MACI csoport

maci-csoport

A 2023-24-es óvodai nevelési évet 25 fővel, osztatlan csoportban kezdtük meg.

A csoportba jelenleg két óvónő dolgozik: Fazekas Jánosné és Bebesiné Kovács Zsófia, a munkánkat segíti Szücsné Batha Renáta pedagógiai asszisztens és Úr Irénke dajka néni.

12 kisgyermek kapcsolódott be a Maci csoport életébe szeptember 01-től. Így alakult a csoport összetétele:

12 fő 5-6-7éves,

3 fő 4-5éves ,

10 fő 3-4 éves.

A csoport életkori összetétele majdnem ideálisnak mondható: a nagyok és a kisebbecskék. A mindennapi életünk nagy részét a játék (gyakorlójáték, szerepjáték, készségfejlesztő játékok, mozgásos, nyelvi játékok stb.) tölti ki. Nagyon szeretik a zenét, a dalos játékokat, ügyesen tapsolják a ritmusokat. A 100, 160 darabos kirakók sem jelentenek akadályt számukra.

A szabad játéktevékenység áthatja a teljes napirendünket. A nagyok fejlettebb szerepjátékába be-bekapcsolódnak a kisebbek is, ellesik az ötleteiket, alkalmazzák a saját játékukban.

Jó látni, amikor befogadóan fordulnak egymáshoz a különböző életkorú gyerekek, amikor megfigyelhető, hogy egy kevésbé bátor nagycsoportos játszótársra talál, egy nála fiatalabb, de oldottabb kisgyerekben.

A kicsikre, nagyokra egyaránt pozitívan hat az együtt való nevelés, a játékban, a munkában, a tanulásban. A példamutatás, példakövetés minden tevékenységben jelen van.

A munkajellegű feladatok végzésében néhány hónap alatt elsimulnak a különbségek, a kisebbek önállóbbak lesznek, a nagyobbak jó példával akarnak elől járni.

Mivel az oktatási, készségfejlesztési tevékenység nagy része mikro csoportokban folyik, elegendő idő jut az egyéni képességek fejlesztésére, a segítségadásra, hibajavításra, magyarázatra, dicséretre, beszélgetésre.

Egymástól is sokat tanulnak a kissé eltérő életkorú gyerekek. A nagyobbak is bekapcsolódnak az általuk már talán ismert mesék, versek hallgatásába, de a kisebbek is gyakran feszülten figyelik a nagyobbak feladatmegoldásait, próbálják utánozni.

MACI CSOPORT hírei