Bölcsődénkről

Bölcsődénk 2021-ben épült a Baracsi Négy Vándor Óvoda intézményegységeként, az óvodától külön épületben. A gyermekek és a családok számára 2022. szeptember 01-én nyitotta meg kapuit, melybe 20 hetes kortól 3 éves korig 28 férőhelyen várjuk a gyermekeket.

Célunk egy a falusi családokat támogató intézményi szolgáltatást kialakítani Baracs község kisgyermeket nevelő és kereső tevékenységet folytató családjai igényeihez igazodóan, magas színvonalú bölcsődei ellátás biztosításával.

A szakmai feladatokat megfelelő képesítéssel rendelkező 4 fő kisgyermeknevelő-gondozó és 2 fő bölcsődei dajka látja el. Saját kisgyermeknevelő rendszer kialakításával biztosítjuk a gyermekek biztonságérzetét, egyéni igényeiknek kielégítését. A gyermekek bölcsődei mindennapjai a korukhoz és fejlettségükhöz igazodó napirend szerint kerültek megszervezésre.

Bölcsődénk tágas terei, jól felszerelt csoportszobái és játszóudvara lehetőséget biztosítanak a legkisebbek számára a nyugodt játékra, a kreativitás kibontakoztatására, mozgás igényük kielégítésére.

Intézményünk hitvallása:

Bölcsődénk sajátos arculatát a közösen megfogalmazott célok, és az egységes pedagógiai szemlélet formálja:

  • Elsődleges szempont a kisgyermek feltétel nélküli elfogadása, és szeretete.
  • A családias, érzelemben gazdag, biztonságot nyújtó bölcsődei légkör kialakítása, mely elősegíti, hogy a bölcsődénkben nevelkedő gyermekek a világra nyitott, érdeklődő, az új ismeretek befogadására fogékony, kiegyensúlyozott emberekké váljanak
  • A kisgyermekekre szabott nevelési-gondozási elvek teljes körű megvalósítása, amely a gyermekek testi – lelki – értelmi szükségleteit kielégíti.
  • Nagy hangsúlyt fektetünk munkánk során az egyéni bánásmódra, mely a gyermekek egyéni sajátosságához, életkorához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti.
  • A gyermekben a hagyományok, és természet iránti szeretet megalapozása, lehetőséget adva a sokrétű élményszerzésre, és tapasztalatszerzésre.
  • Kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek egészségmegőrzését, az egészséges életmódra történő nevelés magas fokú megvalósítását.
  • A családok és bölcsőde értékrendjének összehangolása