Négy Vándor Óvoda

2 fő óvodapedagógust keresünk határozott időre

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

a Baracsi Négy Vándor Óvoda

pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása,gyermekek gondozása,nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Óvodapedagógus,
  •       Magyar állampolgárság,büntetlen előélet,cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  •       Gyermekszeretet,együttműködési-,problémamegoldó képesség,empátia,szakmai munkája iránti igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes,szakmai önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,nyilatkozat arra vonatkozólag,hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Kitti óvodavezető nyújt, a 06/25 234 190 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Négy Vándor Óvoda címére történő megküldésével (2427 Baracs, Szabadság tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/74/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Fazekas Kitti óvodavezető részére a negyvandor@gmail.com E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Fazekas Kitti óvodavezető, Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovoda@baracs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.