Négy Vándor Óvoda

Álláshirdetés

Baracsi Négy Vándor Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Baracsi Négy Vándor Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű előreláthatólag 2022.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása, gyermekek gondozása, nevelése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Óvodapedagógus,
  •       Magyar állampolgárság,büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  •       Gyermekszeretet,együttműködési-,problémamegoldó képesség,empátia,szakmai munkája iránti igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes,szakmai önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,nyilatkozat arra vonatkozóan,hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Kitti óvodavezető nyújt, a 06 25 234 190 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Négy Vándor Óvoda címére történő megküldésével (2427 Baracs, Szabadság tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/81/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  •       Személyesen: Fazekas Kitti óvodavezető, Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.baracs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.