Négy Vándor Óvoda

Óvodapedagógus

Baracsi Négy Vándor Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű előreláthatólag 2019.07.-31.-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása, gyermekek gondozása, nevelése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  • Gyermekszeretet, együttműködési-,problémamegoldó képesség,empátia,szakmai munkája iránti igényesség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,nyilatkozat arra vonatkozóan,hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Kitti óvodavezető nyújt, a 0625234190 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Négy Vándor Óvoda címére történő megküldésével (2427 Baracs, Szabadság Tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/200/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Fazekas Kitti részére a negyvandor@gmail.com E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Fazekas Kitti , Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság Tér 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovoda.baracs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.