Négy Vándor Óvoda

Konyhai kisegítő

Baracsi Négy Vándor Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tálaló konyhai feladatok ellátása a HACCP rendszer előírásainak megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés,
  • büntetlen előélet,cselekvőképesség,egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakmunkásképző intézet,
  • HACCP vizsga, élelmiszer kezelésben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

  • Együttműködési képesség,pontosság az adminisztráció során,munkája iránti igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Négy Vándor Óvoda címére történő megküldésével (2427 Baracs, Szabadság tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/203/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovoda.baracs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.