Négy Vándor Óvoda

Konyhai kisegítő pályázat

Baracsi Négy Vándor Óvoda – Baracs

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Baracsi Négy Vándor Óvoda – Baracs

Konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2427 Baracs, Széchenyi utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tálaló konyhai feladatok ellátása a HACCP rendszernek megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • HACCP vizsga, élelmiszer kezelésben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű együttműködési képesség , pontosság az adminisztráció során,munkája iránti igényesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Kiváló szintű csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Kitti nyújt, a 0625499043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Négy Vándor Óvoda – Baracs címére történő megküldésével (2427 Baracs, Széchenyi utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/102/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.
  • Személyesen: Fazekas Kitti, Fejér megye, 2427 Baracs, Széchenyi utca 102. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.ovoda.baracs.hu – 2018. június 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.