Hétszínvirág

Hétszínvirág tehetséghálózat – A megvalósult projekt

Az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása” című pályázati kiírására benyújtott „Hétszínvirág Tehetséghálózat” című TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0015 azonosító számú projektünk a pályázatban vállaltak szerint megvalósítottuk.

A pályázatban tehetségsegítő hálózat kiépítéséhez kapott támogatást a Négy Vándor Óvoda és akkor még két tagintézménye a Mosolykert Tagóvoda Kisapostag és a Patakparti Tagóvoda Előszállás.

2013.07.01-től megszűnt a kistérségi intézményfenntartó társulás. A Kisapostagi Mosolykert Óvoda és az Előszállási Patakparti Óvoda önálló intézményként vett részt a projektben.

A pályázat célul tűzte ki az intézményi, helyi, térségi tehetséggondozó kezdeményezések kapcsolatrendszerének kiépítését, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel való együttműködést. A program kilépett a hagyományos óvodai keretek közül és a társadalmi környezet figyelmét sikeresen a tehetségfejlesztésre irányította.

A projekt hosszú távú célja

A Négy Vándor Óvoda és tagintézményei rendelkezzenek a tehetségfejlesztés területén megfelelő feltételekkel. A pályázati támogatással elérni, hogy felkészült óvodapedagógusok a családdal és a tágabb nevelőkörnyezettel együttműködve minden gyermek számára utat nyissanak tehetségük kibontakoztatásához.

A pályázat lehetőséget nyújtott

 • Tehetségműhely működtetésére az óvodás gyermekek számára
 • Gyermektánc, anyanyelv, irodalom, dráma, játék, zene, hagyományőrző néptánc, népzene területén képességek fejlesztése.
 • Természet, ember, hagyomány témakörben ismeretek, tapasztalatok, élmények nyújtása komplex módon.
 • Mintázás, festés, rajzolás, a vizuális kifejezőképesség fejlesztése
 • A néphagyomány kismesterségeinek bemutatása, gyakorlása, motívum kincsének megismerése, alkalmazása,
 • Óvodai fejlődési portfolió vezetése / bemenet-kimenet/

Az érintettek és minden érdeklődő számára a Hétszínvirág tehetséghálózat külső szakértők igénybevételével biztosított:

 • egyéni és csoportos konzultációt,
 • egyéni és csoportos tanácsadói szolgáltatást szakemberek részére,
 • egyéni és csoportos tanácsadói szolgáltatást gyermekek részére.

A pályázati projekt ütemtervének megfelelően 2013. január 1-től december 31-ig minden tervezett projekteseményt megvalósítottunk és minden kötelezettségünknek eleget tettünk.

 • A tehetségsegítéshez kapcsolódó akkreditált továbbképzéseket szerveztünk három intézmény óvónői /16 fő/ számára, személyenként összesen 30 órában.
 • Egyéni és csoportos konzultációk, tanácsadói szolgáltatásokat szerveztünk szakemberek és gyermekek részére.
 • Tehetségponttal történő együttműködés alakítottunk ki Baracs, Kisapostag és Előszállás település óvodái között.
 • Térségi adatbázist készítettünk, mely folyamatosan frissül az M8-DUNAHÍD Kft. munkatársai jóvoltából.
 • Térségi Tehetségsegítő Tanácsot alakítottunk ki, mely a regisztráció után rövidesen elnyerte a ’Mentor’ címet.
 • Szakmai konferenciát szerveztünk október 29-én Baracson a Faluházban.
 • az I. Óvodai Tehetségnapot tartottunk november 29-én a Négy Vándor Óvodában.
 • Mindhárom rendezvényen szerepet vállaltak, teljesítettek és nagy hangsúllyal voltak jelen a Hálózat óvodái.
 • Helyi támogatói fórum alakult a Baracsi Négy Vándor Óvodában, Kisapostagi Mosolykert Óvodában és az Előszállási Patakparti Óvodában.
 • A Baracsi Négy Vándor Óvodában a projekt végéig folytatódtak külső szakértők közreműködésével konzultációk, tanácsadói szolgáltatások szakemberek és gyermekek részére.
 • A pályázati projekteseményekről Kiadványt készítettünk, melyet a projektzáró tehetségnapon a Hétszínvirág tehetséghálózat minden érintettje kézhez kap.
 • A projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást nyújtottunk Baracs Község Önkormányzata valamint a Négy Vándor Óvoda honlapján, a helyi és a kistérségi médiában.

Eredményesség

A pályázati támogatással a tehetséggondozó kezdeményezések egyre több emberi és anyagi erőforrást kaphatnak a tehetségpontokon megvalósuló tehetségsegítésre.

Összeállításra került a térségi adatbázis a szakemberek és segítők elérhetőségének biztosítására.

A pályázati támogatás lehetővé tette a Hétszínvirág tehetséghálózat óvodáiban a tehetség témakörben a továbbképzések által a tájékozottság, az elkötelezettség és a szakmaiság magasabb szintjének megvalósulását.

A pályázati projekt időtartama 16 hónap volt. Megvalósítása 2013 januárjában kezdődött és 2014. április végéig tartott.

projekt záró rendezvénye 2014. április 30-án a II. Óvodai Tehetségnap lesz, amely a Baracsi Faluházban kerül megrendezésre.

A projekt az Európa Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Baracs, 2014. április 28.

Bucsi-Szollár Zsuzsa                                                          Makó Józsefné
projektvezető                                                               szakmai vezető