Hétszínvirág

Helyi támogatói fórum kialakítása

A Négy Vándor Óvoda nevelőtestülete a Hétszínvirág tehetséghálózat pályázatban vállaltaknak megfelelően megszólította és együttműködésre hívta a helyi szervezeteket, intézményeket, magánszemélyeket. A Támogató fórum létrejött. A további csatlakozás lehetősége biztosított.

Együttműködési megállapodás tervezet

Mely létrejött a Négy Vándor Óvoda 2427 Baracs, Széchenyi út 102. mint pályázó

akkreditált tehetségpont TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0015 azonosító számú  „Hétszínvirág Tehetséghálózat”  pályázati támogatásban részesülő intézmény  és a jelen lévő  helyi intézmények, szervezetek és magánszemélyek között.

Az együttműködési megállapodás témája: Helyi támogatói fórum létrehozása.

Az együttműködési megállapodáscélja:  Elérni, hogy környezetünkben a tehetség kapjon kellő hangsúlyt az intézményes nevelésben, a családi és társadalmi környezetben. Minél többen szerezzenek tudást és tapasztalatot a tehetséggondozás területén. A tehetségek kerüljenek felszínre és találjuk meg a fejlesztésükre legalkalmasabb helyeket és személyeket.Egyetlen tehetség se vesszen el környezetünkben.  A környezet érezze sajátjának a tehetséges gyermeket és tegyen érte.

Az együttműködés megállapodás hatálya: Az együttműködés 2013. június 26-tól  visszavonásig van érvényben.

Az együttműködő felek az együttműködés tartalmára vonatkozóan az alábbiakban állapodnak meg:

 • A Helyi támogatói fórum vállalja, hogy figyelemmel kíséri és támogatja a Négy Vándor Óvodában folyó tehetségsegítő, tehetségfejlesztő tevékenységet,
 • vállalja az együttműködést a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel,
 • vállalja hogy az általa képviselt intézmény, szervezet, vállalkozás tájékozódik a Nemzeti Tehetségprogram célkitűzéseiről, azok megvalósulását  környezetében elősegíti.
 • vállalja hogy az általa képviselt intézmény, szervezet, vállalkozás  a rendelkezésre álló ismeretekkel, tudással és  eszközökkel segíti a tehetségfejlesztés helyi céljait.
 • vállalja, hogy az óvoda által szervezett tehetségfejlesztéshez kapcsolódó programokon részt vesz, annak sikeres megvalósulását elősegíti,
 • vállalja a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megvalósulását tehetségük felszínre kerülése és fejlődése érdekében

A megállapodásban foglaltakat egyetértésben magunkra nézve kötelezőnek, lehetőség szerint megvalósítandónak tartva egyöntetűen elfogadjuk.

Hisszük, hogy sikeres és értékes egyénekből sikeres és értékes társadalom fejlődik.

 1. Négy Vándor Óvoda – Dobrovicsné Lengyel Edit
 2. Óvoda Szülői Közösség – Kenyérné Lendvai Kata
 3. Gyermekjóléti Szolgálat – Molnárné Tüzkő Zsuzsa
 4. Baracsi Tűkör – Gyarmatiné Hegedűs Anna
 5. Baracs Faluház – Miskolczi Ildikó
 6. Baracs Családsegítő Szolgálat – Kápolnási Attiláné
 7. Kézműves – Bebesi Ferencné
 8. Testnevelő – Benkéné Juhász Márta
 9. Dr. Darabos Zoltán – Baracs Önkormányzat
 10. Sunykó Katalin – Zongora –szolfézstanár
 11. Balogné Kakukk Adrienn – Tanító, ifjúságvédelmi felelős
 12. Horváth József – Baracs Sport Egyesület
 13. Újvári Csilla – Színjátszó szakkör-vezető, tehetség mentor
 14. Pukli Zsuzsanna – Képzőművészeti szakkör vezető
 15. Makó Józsefné – szakértő, tehetség mentor
 16. Baracs Község Önkormányzata – Várai Róbert, polgármester

Baracs, 2013. június 26.